Trinity College Dublin main square 🇮🇪

Let me tell you this, your time in college or university is the best time of your life. If you don’t see it now while studying, then you will realize that after few years into working!

I’m 3 years after my graduation from Dublin Institute of Technology in Ireland, and I wish to be back to those days again! I miss my friends who stayed in the country and simply miss days spend at my university.

If you feel that way too, then this might be a signal to get yourself started with a Masters or a PhD?

Let's come…

Source: Apple.com

Let me introduce you to my top privacy apps for macOS. MacOS is considered to be a secure and privacy oriented system, but after checking my list, you will be surprised how many vectors of attacks are not being secured by Apple.

OverSight

Mac malware often spies on users by recording audio and video sessions…sometimes in an undetected manner.

OverSight monitors a mac’s mic and webcam, alerting the user when the internal mic is activated, or whenever a process accesses the webcam.

OverSight is a great App, but I still recommend having a thin physical camera cover or piece of a…

Source: thecollegeroute.com

As a student of industrial mathematics, I was sure that amount of paper notes taken during 4 years of college would be terrifying. And I wasn't wrong, every few weeks I was purchasing multiple packs of A4 notebooks. It wasn't very expensive, but started to cause a back pain problem, and sometimes I was forgetting to pack my notebooks for a specific day of the week of classes.

I was looking at my college friend using a Microsoft Surface Pro and a stylus, and become jealous. …

Apple Lightning cables turned yellow — source: https://forums.macrumors.com/members/silvetti.644179/

If you use Apple products for longer than a year, you will slowly notice that a nice white cable turns yellowish and become sticky after some time of using it.

It can be frustrating since the cable isn't that old and becomes unusable or simply breaks much quicker than it should. It’s almost like its manufacturer, wants you to buy extra accessories, as often as possible.

Today, I will share with you my 3 tips to keep your shiny white apple cables in a good condition for as long as possible.

Considering the price of Apple cables and charging adapters…

Congratulations! Great to hear about your progress! I'm a huge fan of using data science in fighting problems.

I believe that I found a way to enable my creative part of brain again 👨‍🎨

As time was passing, recently I noticed my creativity went down. Aside from work tasks, exercising, mindfulness routine and regular day-to-day tasks I stopped being creative.

I used to only look at DIY kits in stores, but never bought them. They looked great and fun, but for some reason I wasn’t feeling it.

I think it's because of my recent move from Poland to the Netherlands, I felt down.

I left behind my close friends and a lot of things like my soldering station and 3D printer, along with my car. …

Modern Macs have flash memory soldered onto the motherboard — making them impossible to upgrade memory by the end user.

My first MacBook had 128gb of storage at the time of purchasing, I wasn't aware how big mistake I did. Soon I encountered the first memory shortage problems.

After installing the necessary software and moving my files, I discovered that it won’t work for long. Especially when laptop started using a bit of SSD storage to compensate RAM memory shortages.

How to deal with this problem? Below, you will find my tips and tricks how to keep your Mac clean from junk files, and how to upgrade your memory with my experience with external and internal SSDs and HDDs.

Delete things you won't need

Start…

Wiele osób zadaje pytanie, czy można legalnie chodzić i poszukiwać monet nad polskim morzem. W tym wpisie odpowiem na to pytanie i poruszymy również kwestie z tym związane.

Piękne polskie morze.

Odpowiedź brzmi oczywiście tak!

Urząd Morski w Gdyni wydał pozytywną opinię i nie ma przeciwwskazań i zakazów poszukiwania monet i współczesnych przedmiotów niebędących zabytkami na plażach.

Jeśli znajdziesz przedmiot, co do którego masz wątpliwości czy jest zabytkiem, zawiadom lokalnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i poproś o instrukcje.

Przestrzegaj zasad i bądź miły

Warunkiem posiadania przyzwolenia na szukanie na plażach i pozytywnego nastawienia plażowiczów jest życie ze wszystkimi użytkownikami plaży w zgodzie.

  • Chodzenie z wykrywaczem metali jest dozwolone wyłącznie…

Wraz z postępującą modą na freegański styl życia postanowiłem stworzyć artykuł prezentujący moją wiedzę na ten temat. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć, a artykuł będzie aktualizowany pod wpływem nowych doświadczeń i komentarzy.

Wstęp

Freeganizm oznacza oparcie naszego sposobu zdobywania jedzenia na znajdowaniu jedzenia wyrzucanego przez supermarkety i sklepy. Oznacza również ograniczenie robienia zakupów praktycznie do zera, jeśli znalezione przez nas przedmioty pozwolą nam na konsumpcję ich przez dłuższy czas.

Freeganizm to ideologia ograniczonego udziału w konwencjonalnej gospodarce i minimalnego zużycia zasobów, szczególnie poprzez odzyskiwanie zmarnowanych towarów, takich jak żywność.

Brzmi to wspaniale prawda? Jednak nie zawsze może to tak wyglądać…

Pawel Szydlowski

Mobile Developer and R&D Engineer, Industrial Mathematics Graduate of Dublin Institute of Technology. Born Polish, lived in Ireland and Netherlands.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store